Somerset

smoked salmon fritatta

asparagus, vermont goat cheese, farm fresh eggs